اتاق 4 تخته

 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • کمد اختصاصی
 • چوب لباسی
 • تشک طبی رویال
 • درب ورودی ریموت دار

اتاق 2 تخته

 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • کمد اختصاصی
 • چوب لباسی
 • تشک طبی رویال
 • درب ورودی ریموت دار

اتاق 1 تخته

 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • کمد اختصاصی
 • چوب لباسی
 • تشک طبی رویال
 • درب ورودی ریموت دار

اتاق 6 تخته

 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • کمد اختصاصی
 • چوب لباسی
 • تشک طبی رویال
 • درب ورودی ریموت دار

اتاق 4 تخته vip

 • اینترنت رایگان
 • تلویزیون
 • کمد اختصاصی
 • چوب لباسی
 • تشک طبی رویال
 • درب ورودی ریموت دار